Wsparcie

Perfect Clean Sp. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla Mikro, Małych i Średnich Firm". udzieloną przez PFR S.A.


Spółka Perfect Clean Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt ma na celu wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Wartość projektu wyniosła 284 767,47 zł. Środki POIR skierowane na walkę z koronawirusem w obszarze: dotacje dla średnich firm, z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego wyniosły 2 mld zł.

Lokalizacje Perfect Clean

Poznaj aktualną ofertę

Poznaj nasze ceny