Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Perfect Clean Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(ul. Przejazdowa 2B, 02-496 Warszawa)

2. Z kim należy się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych

W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw ich dotyczących należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Perfect Clean Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 2B, 02-496 Warszawa.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy w następujących celach:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Realizacja umów (wykonywanie usług)

Realizowanie zawartej z nami umowy, obsługa reklamacji dot. zawartej umowy

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1b)

Przekazywanie informacji i prowadzenie korespondencji dot. zawartej z nami umowy

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1b)

Udzielanie odpowiedzi na zapytania

Udzielanie odpowiedzi na zapytania zgłoszone poprzez nasz formularz kontaktowy, wiadomość e-mail lub telefon

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (RODO art. 6 ust. 1f)

Marketing

Przesyłanie informacji o ofercie i promocjach

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (RODO art. 6 ust. 1f)

Inne cele

Przechowywanie dokumentacji księgowej

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (RODO art. 6 ust. 1c)

Cele dowodowe – ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (RODO art. 6 ust. 1f)

 

4. Sposób wykorzystania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Perfect Clean Sp. z o.o. oraz w oddziałach Perfect Clean Sp. z o.o. znajdujących się na terenie Polski. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Perfect Clean Sp. z o.o. przy ul. Przejazdowej 2b, 02-496 Warszawa oraz w oddziałach Perfect Clean Sp. z o.o. znajdujących się na terenie Polski.

Twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych. Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Zatrzymywania/Przechowywania Danych.

6. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez formularz osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych.

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub list na adres ul. Przejazdowa 2b, 02-496 Warszawa. Niezwłocznie rozpatrzymy skargę i podejmiemy działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

Jeśli mimo to osoba uzna, że jej dane osobowe nadal nie są przetwarzane zgodnie z prawem, może skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć skargę do tego organu.

Lokalizacje Perfect Clean

Poznaj aktualną ofertę

Poznaj nasze ceny