Start Kontakt Perfect Clean Perfect Clean Perfect Clean
Perfect Clean

Centrala Perfect Clean

Perfect Clean Sp. z o.o.
ul. Przejazdowa 2B
02-496 Warszawa

tel. (22) 877 26 96

e-mail: perfectclean@perfectclean.com.pl

NIP: 527-14-56-418
REGON: 012213198

Kapitał założycielski: 1 200 000,00 zł
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS,
KRS nr 0000110003